+381 21 3 840 840   
  office@srb-ct.com  
  Pon-Pet: 8:00h – 16:00h

Pravilan razmak distancera kao osnova u pravilnom postavljanju oplata za zid

SRB - CT > Poslednje aktuelnosti > Pravilan razmak distancera kao osnova u pravilnom postavljanju oplata za zid

Pravilan razmak distancera prilikom postavljana svih elemenata oplatnog sistema je osnova za izbegavanje problema prilikom izgradnje zidova. Suštinski poznavanje razmaka distancera koji se upotrebljavaju i povezivanja sa ostalim elementima je od bitnog značaja za kvalitet obavljanja planiranog projekta. Na fotografijama ispod možete sagledati razliku između ispravno postavljenih štafli, distancera i klinova kao i fotografiju gde su izvodjači radova napravili grešku prilikom postavljanja.

Pravilno postavljen razmak – oplatni sistem
Pravilno postavljen razmak – oplatni sistem
Pogrešno postavljen razmak – oplatni sistem
 Pogrešno postavljen razmak – oplatni sistem


Prikazani brojevi u tabeli pokazuju kako ispravno koristiti distancere na osnovu dužine, visine i širine zida koji se planira.

Takođe, jedan od bitnijih segmenata prillikom postavljanja oplatnog sistema je pravilna upotreba klinova. U slučaju da klinovi nisu postavljeni svi u istu ravan, dolazi do pucanja distancera prilikom preopterećenja klinova koji nose veću silu u poređenju sa onima koji ne trpe niste jer nisu postavljeni kako je propisano.

Da bi se sve ovo izbeglo bitno je poznavati svaki deo implementacije oplatnih sistema i obratiti pažnju pojedinačno po segmentima sa ciljem što efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja zadatog posla.

U našoj ponudi imamo širok spektar opreme, pribora i alata za građevinsku indistriju:

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, budite slobodni i kontaktirajte nas.

SRB Construction Technologies doo
Drvarska 39, Bački Jarak 21234
+381 (0) 21 3 840 840
+381 (0) 62 792 732
+381 (0) 63 8 170 750
office@srb-ct.com

Katalog proizvoda